Bestuur Scouting Hoogeveen

De vereniging Scouting Hoogeveen bestaat uit een bestuur en een leidingteam. Het bestuur en het leidingteam vormen samen het complete bestuursorgaan van de vereniging: de groepsraad. Besluiten worden door de groepsraad genomen. In speciale gevallen kan het bestuur zelfstandig besluiten nemen en uitvoeren, maar hiervoor moet wel altijd verantwoording worden afgelegd aan de groepsraad.

Waarom is er een bestuur en een leiding team?

Bestuur en leidingteam hebben duidelijk verschillende taken. Het bestuur bepaalt de kaders waarin het leidingteam zich kan bewegen. Daarbij is het bestuur verantwoordelijk voor onder andere het gebouw (onderhoud en financiering), materialen, opleiding en scholing van de leidinggevenden. Het leidingteam is verantwoordelijk voor het directe contact met de jeugdleden en ouders en zij zorgen iedere zaterdag voor een gevarieerd programma voor de jeugdleden. Zie voor verdere uitleg de aparte pagina’s van de speltakken.

De bestuurstaken

Voorzitter:
De taak van de voorzitter is het voorzitten van de groepsraad en de bestuursvergaderingen, het coördineren van de taken die gedaan moeten worden en een meerjaren- en jaarplan opstellen. Verder onderhoudt de voorzitter het contact met de ouders over algemene zaken (beleid) die de vereniging aangaan. Het contact met de ouders omtrent de speltakken wordt door de speltakken zelf verzorgd.

Secretaris:
De secretaris zorgt voor de notulen van de vergaderingen, ingekomen post, uitgaande post en de ledenadministratie.

Penningmeester:
Deze zorgt voor alle financiën binnen de club, dat gaat van onderhoud van het gebouw tot en met inning van contributie. De speltakken hebben ieder een kas in eigen beheer, zodat ze ook de vrijheid hebben om voor hun eigen speltak en de opkomsten dingen aan te kunnen schaffen. Zij leggen hierover verantwoording af aan de penningmeester.

Praktijkbegeleider:
Deze functie is bedoeld om de kennis en ervaringen in het leidingteam op peil te houden. Dit gebeurt door het leidingteam geregeld op cursus te sturen en per persoon een programma op maat aan te bieden. Scouting Nederland heeft hiervoor een opleidingsprogramma met vele workshops en trainingen: de Scouting Academy. Hierdoor zijn de ouders verzekerd dat hun kinderen bij een gekwalificeerd leidingteam terechtkomen.

Groepsbegeleider:
Dit is voor het leidingteam de vertrouwenspersoon. Hij zorgt er ook voor dat de groepen onderling goed communiceren en dat de opkomsten op elkaar worden afgestemd. Denk hierbij aan de uitdaging die de jeugdleden moeten houden van bever tot en met explorer. Er is veel overleg met de praktijkbegeleider.

Algemeen bestuurslid:
Dit is een bestuursfunctie zonder uitgesproken taak. Binnen het bestuur is er voor dit bestuurslid wel een aantal taken afgesproken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het scoutingspel binnen de speltakken, zodat er voldoende scoutingactiviteiten plaatsvinden tijdens de opkomsten. Verder is hij verantwoordelijk voor veiligheid in het algemeen. Te denken valt aan veiligheidsinstructie voor de leidingteams.

Heeft u interesse in een van de 2 functies die vrij zijn, neem dan contact met ons op. Aangezien we streven naar meer diversiteit in ons bestuur, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

De huidige samenstelling en functieverdeling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter

John Boertien  
Secretaris Hans Hommes (tijdelijk)  
Penningmeester Hans Hommes  
Groepsbegeleider Carolina Knegt  
Algemeen bestuurslid Sandy put  
Algemeen bestuurslid Albert Vrijborg  

Algemeen bestuurslid

 Bart Bakker  
Scouting Hoogeveen
Is ingeschreven.
KVK 01161261